Non-Human Labour History? Three Short Questions

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)189-199
TijdschriftNotebooks: The Journal for Studies on Power
Volume2
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2023

Citeer dit