Non-kin ties as a source of support in Europe: understanding the role of cultural context

N. Conkova, T. Fokkema, P.A. Dykstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

234 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Non-kin ties as a source of support in Europe: understanding the role of cultural context'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Earth & Environmental Sciences