Non-pharmacological interventions in cognitively impaired and demented patients. A comparison with cholinesterase inhibitors

M.W. Luijpen, E.J.A. Scherder, E.J.W. van Someren, D.F. Swaab, J.A. Sergeant

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)343-368
TijdschriftReviews in the Neurosciences
Volume14
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit