Non-random species loss in bacterial communities reduces antifungal volatile production

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

355 Downloads (Pure)

Zoekresultaten