Non-random species loss in bacterial communities reduces antifungal volatile production

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

355 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Non-random species loss in bacterial communities reduces antifungal volatile production'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences