Non-symbolic numerosity maps at the occipitotemporal cortex respond to symbolic numbers

Yuxuan Cai, Shir Hofstetter, Serge O Dumoulin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Non-symbolic numerosity maps at the occipitotemporal cortex respond to symbolic numbers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences