Nonhost resistance of barley is successfully manifested against Magnaporthe grisea and a closely related Pennisetum-infecting lineage but is overcome by Magnaporthe oryzae

Nina Zellerhoff, Birgit Jarosch, Johannes Z. Groenewald, Pedro W. Crous, Ulrich Schaffrath

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1014-1022
  TijdschriftMolecular Plant-Microbe Interactions
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusGepubliceerd - sep. 2006

  Citeer dit