Noninvasive Brain Stimulation in Pediatric Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): A Review

Belen Rubio, Aaron D Boes, Simon Laganiere, Alexander Rotenberg, Danique Jeurissen, Alvaro Pascual-Leone

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

43 Citaten (Scopus)
118 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Noninvasive Brain Stimulation in Pediatric Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): A Review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences