Nonlinear responses of soil nematode community composition to increasing aridity

Dan Xiong, C. Wei, E.R.J. Wubs, G.F. Veen, W. Liang, X. Wang, L. Qi (Co-auteur), W.H. van der Putten, X. Han

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)117-126
TijdschriftGlobal Ecology and Biogeography
Volume29
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit