Nonnen verdreven door geuzen: Cathalina del Spiritu Sancto's verhaal over de vlucht van Nederlandse Clarissen naar Lissabon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Samenvatting

Recensie
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)37
Aantal pagina's1
TijdschriftHistorica
StatusGepubliceerd - 18 feb. 2021

Citeer dit