Nonproteinaceous effectors: the terra incognita of plant-fungal interactions.

J. Collemare, Richard J O'Connell, Marc-Henri Lebrun

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftNew Phytologist
DOI's
StatusGepubliceerd - 09 mrt 2019

Citeer dit