Nonrecording states between legibility and looking away

W. van Schendel (Redacteur), Barak Kalir (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftFocaal: Journal of Global and Historical Anthropology
Volume2017
Nummer van het tijdschrift77
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit