Normalization of nonlinearly time-dynamic vowels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2692-2710
TijdschriftJournal of the Acoustical Society of America
Volume152
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 04 nov. 2022

Citeer dit