Normative modeling in demo-economics

A. Rogers, F.J. Willekens

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

219 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit