Norms of filial obligation in the Netherlands

P.A. Dykstra, C.M. Fokkema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Norms of filial obligation in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences