Nose-First. Towards an Olfactory Gaze for Digital Art History

Sofia Ehrich, Caro Verbeek, Cecilia Bembibre, Matthias Zinnen, Lizzie Marx, Inger Leemans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit