Not all bones are created equal - using zebrafish and other teleost species in osteogenesis research

A. Apschner, S. Schulte-Merker, P.E. Witten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Not all bones are created equal - using zebrafish and other teleost species in osteogenesis research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences