Not Another Case Study: A Middle-Range Interrogation of Ethnographic Case Studies in the Exploration of E-science

A. Beaulieu, A. Scharnhorst, P. Wouters

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)672-692
  TijdschriftScience, Technology & Human Values
  Volume32
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit