Not anything goes: On implicational coherence and the penalty for being incoherent

Anne-Sophie Ghyselen*, Stef Grondelaers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Not anything goes: On implicational coherence and the penalty for being incoherent'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities