Not Confined to the Village Clearings: Indian Women in the Fur Trade in Colonial New York, 1695-1732

K.J. Waterman, J. Noel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)40-58
Aantal pagina's19
TijdschriftNew York History
Volume94
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 2013
  • Kerr History Prize

    Waterman, K. (Ontvanger), 16 jul. 2014

    Prijs: Prijs (inclusief medailles en onderscheidingen)Academisch

Citeer dit