Notch and Wnt inhibitors as potential new drugs for intestinal neoplastic disease.

J.H. van Es, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Notch and Wnt inhibitors as potential new drugs for intestinal neoplastic disease.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences