Notch and Wnt inhibitors as potential new drugs for intestinal neoplastic disease.

J.H. van Es, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

126 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Notch and Wnt inhibitors as potential new drugs for intestinal neoplastic disease.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences