Notch1 functions as a tumor suppressor in mouse skin

M. Nicolas, A. Wolfer, K. Raj, J.A. Kummer, P. Mill, M. van Noort, C.C. Hui, J.C. Clevers, G.P. Dotto, F. Radtke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

851 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)416-421
TijdschriftNature Genetics
Volume33
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit