Notch/gamma-secretase inhibition turns proliferative cells in intestinal crypts and adenomas into goblet cells.

J.H. van Es, M.E. van Gijn, O. Riccio, M. van den Born, M. Vooijs, H. Begthel, M. Cozijnsen, S. Robine, D.J. Winston, F. Radtke, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Notch/gamma-secretase inhibition turns proliferative cells in intestinal crypts and adenomas into goblet cells.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences