Note on the distribution of Dixella autumnalis (Meigen) in the southwest Netherlands

B.P.M. Krebs

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)62-64
  TijdschriftEntomologische Berichten
  Volume42
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit