Note on the distribution of Sigara selecta (Fieber) in the brackish inland waters of the south-west Netherlands

B.P.M. Krebs

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)159-164
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift2-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit