Notes on Eurydice (Isopoda, Flabellifera) from the Netherlands

W.J. Wolff

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)221-227
  TijdschriftZoölogische Mededelingen
  Volume41
  StatusGepubliceerd - 1966

  Citeer dit