Notes on the gammarid fauna of the Frisian lake district following the invasion of the alien amphipod, Gammarus Tigrinus sexton

M.R. Chambers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-6
  TijdschriftBulletin Zoölogisch Museum, Universiteit van Amsterdam
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1973

  Citeer dit