Novel chemicals engender myriad invasion mechanisms

Inderjit (Co-auteur), Daniel Simberloff, Harleen Kaur, Susan Kalisz, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftNew Phytologist
Volumein press
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 2021

Citeer dit