Novel chemistry of invasive plants: exotic species have more unique metabolomic profiles than native congeners

M. Macel, R.C.H. de Vos, J.J. Jansen, W.H. Van der Putten, N.M. Van Dam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

279 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Novel chemistry of invasive plants: exotic species have more unique metabolomic profiles than native congeners'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology