Novel Cryphonectriaceae from La Réunion and South Africa, and their pathogenicity on Eucalyptus

Daniel B. Ali, Seonju Marincowitz*, Michael J. Wingfield, Jolanda Roux, Pedro W. Crous, Alistair R. McTaggart

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Novel Cryphonectriaceae from La Réunion and South Africa, and their pathogenicity on Eucalyptus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences