Novel fungal genera and species associated with the sooty blotch and flyspeck complex on apple in China and the USA

H.L. Yang, G.Q. Sun, J.C. Batzer, P.W. Crous, J.Z. Groenewald, M.L. Gleason

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Novel fungal genera and species associated with the sooty blotch and flyspeck complex on apple in China and the USA'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences