Novel fungi from an ancient niche: lachnoid and chalara-like fungi on ferns

E. Guatimosim, P. B. Schwartsburd, P. W. Crous, R. W. Barreto

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  15 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Novel fungi from an ancient niche: lachnoid and chalara-like fungi on ferns'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences