Novel genera and species of Coniothyrium-like fungi in the Montagnulaceae (Ascmycota)

G.J.M. Verkley, K. Dukik, R. Renfurm, M. Göker, B. Stielow

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Originele taal-2Engels
    TijdschriftPersoonia
    StatusGepubliceerd - 2013

    Citeer dit