Novel Curvularia species from clinical specimens

H. Madrid, K.C. da Cunha, J. Gené, J. Dijksterhuis, J. Cano, D.A. Sutton, J. Guarro, P.W. Crous

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Novel Curvularia species from clinical specimens'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences

    Agriculture & Biology