Novel Introner-Like Elements in fungi Are Involved in Parallel Gains of Spliceosomal Introns

Jerome Collemare, Henriek G. Beenen, Pedro W. Crous, Pierre J. G. M. de Wit, Ate van der Burgt

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)e0129302
  TijdschriftPLoS One
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 05 jun 2015

  Citeer dit