Novel mutations in the PITX2 gene in Pakistani and Mexican families with Axenfeld-Rieger syndrome

Valeria Lo Faro, Sorath N Siddiqui, Muhammad I Khan, Cristina Villanueva-Mendoza, Vianney Cortés-González, Nomdo Jansonius, Arthur A B Bergen, Shazia Micheal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

24 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Novel mutations in the PITX2 gene in Pakistani and Mexican families with Axenfeld-Rieger syndrome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences