Novel neural pathways for metabolic effects of thyroid hormone.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)230-236
TijdschriftTrends in Endocrinology and Metabolism
Volume21
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit