Novel orthogonal methods to uncover the complexity and diversity of nuclear architecture

Sjoerd Jd Tjalsma, Wouter de Laat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Novel orthogonal methods to uncover the complexity and diversity of nuclear architecture'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences