Novel Paraconiothyrium species on stone fruit trees and other woody hosts

U Damm, G J M Verkley, P W Crous, P H Fourie, A Haegi, L Riccioni

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Novel Paraconiothyrium species on stone fruit trees and other woody hosts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences