Novel Phaeoacremonium species associated with necrotic wood of Prunus trees.

U. Damm, L. Mostert, P.W. Crous, P.H. Fourie

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)87-102
  TijdschriftPersoonia
  Volume20
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit