Novel phenotypes and genetic recombination in progeny arising from mating between net- and spot-type isolates of Pyrenophora teres

G.C. Campbell, P.W. Crous, J.A. Lucas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume94
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit