Novel Phialophora species from leaf-cutting ants (tribe Attini)

D. Attili-Angelis, A. P. M. Duarte, F. C. Pagnocca, N. S. Nagamoto, M. de Vries, B. Stielow, G. S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)65-75
  TijdschriftFungal Diversity
  Volume65
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - mrt. 2014

  Citeer dit