Novel Phialophora species from leaf-cutting ants (tribe Attini)

D. Attili-Angelis, A. P. M. Duarte, F. C. Pagnocca, N. S. Nagamoto, M. de Vries, B. Stielow, G. S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)65-75
  TijdschriftFungal Diversity
  Volume65
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - mrt 2014

  Citeer dit

  Attili-Angelis, D., Duarte, A. P. M., Pagnocca, F. C., Nagamoto, N. S., de Vries, M., Stielow, B., & de Hoog, G. S. (2014). Novel Phialophora species from leaf-cutting ants (tribe Attini). Fungal Diversity, 65(1), 65-75. https://doi.org/10.1007/s13225-013-0275-0