Novel polymorphic microsatellite loci isolated from the yellow waterlily, Nuphar lutea

N.J. Ouborg, W.P. Goodall-Copestake, P. Saumitou-Laprade, I. Bonnin, J.T. Epplen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)497-498
  TijdschriftMolecular Ecology
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit