Novel species of Cylindrocarpon (Neonectria) and Campylocarpon gen. nov. associated with black foot disease of grapevines (Vitis spp.)

F. Halleen, H.-J. Schroers, J.Z. Groenewald, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  473 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)431-455
  TijdschriftStudies in Mycology
  Volume50
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit