Novel species of Mycosphaerellaceae and Teratosphaeriaceae.

P.W. Crous, B.A. Summerell, A.J. Carnegie, M.J. Wingfield, J.Z. Groenewald

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)119-146
  Aantal pagina's27
  TijdschriftPersoonia
  Volume23
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit