Novel taxa of thermally dimorphic systemic pathogens in the Ajellomycetaceae (Onygenales)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftMycoses
DOI's
StatusGepubliceerd - feb 2017

Citeer dit