Novel Therapeutic Approaches for the Treatment of Retinal Degenerative Diseases: Focus on CRISPR/Cas-Based Gene Editing

Carmen Gallego, Manuel A F V Gonçalves, Jan Wijnholds

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

29 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Novel Therapeutic Approaches for the Treatment of Retinal Degenerative Diseases: Focus on CRISPR/Cas-Based Gene Editing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences