Novelty processing and memory formation in Parkinson's disease

J Schomaker, H W Berendse, E M J Foncke, Y D van der Werf, O A van den Heuvel, J Theeuwes, M Meeter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Novelty processing and memory formation in Parkinson's disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences