Noytes on the distribution of some insects species living in the stems of Aster tripolium L. (Compositae)

J. Van Soelen, M.M. Markusse

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)124-127
  TijdschriftEntomologische Berichten
  Volume43
  StatusGepubliceerd - 1983

  Citeer dit