NR2A subunit of the NMDA receptors are required for potentiation at the mossy fiber to granule cell synapse and vestibulo-cerebellar motor learning.

C.E. Andreescu, F. Prestori, F. Braandalise, A. D'Errico, M.T. De Jeu, P. Rossi, L. Botta, G. Kohr, P. Perin, E. D'Angelo, C.I. De Zeeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)274-283
TijdschriftNeuroscience
Volume176
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit